Hvorfor har flere og flere mennesker en tendens til å oppleve kunst gjennom reiser i dag?

Kunst og reiser, det hører sammen. Det blir også stadig mer populært å oppleve kunst og kultur gjennom å reise. Slik får man en autentisk opplevelse – både av reisemålet og kunsten.

Kunst som uttrykk for kultur

Når du reiser og opplever en kultur så opplever du også kunsten, og omvendt.
Betingelsen er å prøve å forstå kulturen gjennom lokal kunst. Først da kan den virkelige skjønnheten til en ny kultur bli oppdaget.
Kunsten er et uttrykk for ens egen kultur og vises best der den oppstod. Slik sett er den autentiske opplevelsen av en kultur du besøker ofte gitt gjennom øynene til kunst du ser og opplever der. Opplevelsen av lokal kunst kan gi deg en alternativ side for å lære av en annen kultur og en dypere kulturell forståelse av landet du besøker.

Reise er en inspirasjonskilde

Enkelt kan en se det som at opplevelsen av kunst gjennom reiser viser og hvordan kunst og reise er koblet sammen.
Å reise lærer oss å oppdage skjønnhet, og det er mange nye innspill å hente på å reise til utlandet. Dette har inspirert kunstnere til alle tider, og når du selv går i deres fotspor kan du kjenne på inspirasjonen og det som lå rett bak kunstverket.

Utvidet horisont, og direkte følelse

Det er altså speilende sider ved å reise for å oppleve kunst som trekker folk ut på reisefot. På den ene siden har vi den lokale kulturen som kommer til uttrykk i lokalkunst, mens på den andre siden har vi kunstnerens inspirasjon ved å reise og å oppdage nytt. Samlet får vi opplevd dette selv når vi og reiser ut.